,

Sử kí tư mã thiên (liệt truyện)

185,000 

Cuốn sách là bộ thông sử đầu tiên trên thế giới phản ánh lịch sử Trung Quốc trong hơn 3000 năm từ thời hiên viên theo truyền thuyết cổ đại tới những năm Thái Sơ thời Hán Vũ đế. Sử ký tư mã thiên gồm 52 vạn chữ, 130 thiên, chia là 5 phần: Bản kỷ, biểu, thư, thế gia, liệt truyện

Description

Cuốn sách là bộ thông sử đầu tiên trên thế giới phản ánh lịch sử Trung Quốc trong hơn 3000 năm từ thời hiên viên theo truyền thuyết cổ đại tới những năm Thái Sơ thời Hán Vũ đế . Sử ký tư mã thiên gồm 52 vạn chữ , 130 thiên , chia là 5 phần : Bản kỷ , biểu , thư , thế gia , liệt truyện .

“Liệt truyện” là phần dài nhất trong năm phần của sử ký , bao gồm các quyển 61 đến 130 , nội dung về cuộc đời của những nhân vật tiêu biểu ngoài chư hầu đế vương trên các phương diện cũng như ghi chép về các tộc thiểu số .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sử kí tư mã thiên (liệt truyện)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *