Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Tập 2

80,000 

KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Tập 2 gồm các câu chuyện về các chủ đề: sự tích các câu ví, thông minh tài trí và sức khỏe.

Description

KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Tập 2 gồm các câu chuyện về các chủ đề: sự tích các câu ví, thông minh tài trí và sức khỏe.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Tập 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *