Đất nước Việt Nam qua các đời

129,000 

“Đất nước Việt Nam qua các đời” – đôi điều về công trình nghiên cứu địa lí hành chính công phu bậc nhất hiện nay

Công trình này tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kỳ Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn. Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, Đào Duy Anh đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổ Việt Nam kéo dài suốt gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỷ XX.

Description

Đào Duy Anh là một nhà bách khoa thư đích thực. Lấy sử học làm lẽ sống, nhưng ông đã đồng thời quan tâm đến địa lý học lịch sử bởi nó bổ trợ thiết yếu cho nền sử học nước nhà. Đó là lý do ra đời của công trình nghiên cứu địa lý học lịch sử nổi tiếng – Đất nước Việt Nam qua các đời.

Công trình này tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kỳ Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn. Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, Đào Duy Anh đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổ Việt Nam kéo dài suốt gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỷ XX.

Đất nước Việt Nam qua các đời và các công trình khác cùng chuyên ngành đã xác lập vị trí của Đào Duy Anh là một nhà địa lý học lịch sử tiêu biểu nhất cho đến nay, là người khơi mở và truyền cảm hứng cho sự phát triển chuyên ngành này ở Việt Nam.

Quyển sách này mang nhiều giá trị sâu sắc và được đánh giá rất cao trong lĩnh vực “địa lí học lịch sử”. Nghiên cứu địa lí luôn là sự khởi đầu khi muốn tìm hiểu một vùng đất nào đó, một đất nước (quốc gia) nào đó. Đồng thời, nghiên cứu địa lí hành chính không thể dừng ở một thời gian mà nó phải được xuyên suốt từ khi được xây dựng cho đến nay, có thể là hàng ngìn năm và tùy vào lịch sử của vùng đất đó. Hễ có chính quyền cai trị chắc chắn sẽ có bộ máy hành chính quản lí các cấp. Ở địa phương, dù tên cấp có thay đổi theo từng thời kì (kể cả cấp cao nhất) thì ở cấp huyện (trên cấp xã, dưới cấp phủ châu) luôn luôn được giữ nguyên. Cấp xã luôn luôn là cấp cơ sở. Nắm được cấp ấy, chính quyền mới vững, mới cai trị lâu dài.

Thông qua quyển sách ấy, các nhà nghiên cứu, học giả có thể tư vấn cho các cấp chính quyền về việc quản lí hành chính thế nào cho phù hợp. Vì bài học kinh nghiệm của tổ chức hành chính từ ngàn xưa đã được quyển sách tổng hợp. Các bạn đọc nhận được giá trị từ quyển sách là hiểu rõ về chính địa danh hành chính nơi mình sinh sống, hiểu rõ quá trình lịch sử của nó, và những địa danh xung quanh mình. Để từ đó thêm yêu quê hương, đất nước.

Lãnh thổ Việt Nam qua bao thế kỷ mới được như hôm nay là một bài học quý giá cho thế hệ. Thông qua những đặc điểm nổi bật của lãnh thổ Việt Nam mà học giả Đào Duy Anh đã rút ra, bạn đọc có thể hiểu rằng, công cuộc Nam tiến, mở rộng lãnh thổ và xác lập chủ quyền là yêu cầu tất yếu của lịch sử. Các bạn đọc sẽ am hiểu và tăng thêm tình yêu đất nước, quê hương mình đang sinh sống và làm việc. Dù cuộc sống có bộn bề đến mấy, dành chút thời gian mà đọc và cảm nhận quyển sách sẽ giúp cho bạn đọc càng có động lực để làm việc hơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đất nước Việt Nam qua các đời”

Your email address will not be published. Required fields are marked *